Na wybranych przykładach z ostatnich dwudziestu lat przyjrzymy się twóczości migrantów i migrantek polskich w Niemczech (starszego i młodszego pokolenia). Uwzględnimy zarówno literaturę pisaną w języku niemieckim i ewentualnie tłumaczoną na j. polski (np. Emilii Smechowski, Matthiasa Nawrata, Margarete Stokowski, Adama Gusowskiego i Piotra Mordela), jak i literaturę pisaną w języku polskim i ewentualnie tłumaczoną na język niemiecki (np. Doroty Danielewicz, Krzysztofa Niewrzędy, Dariusza Muszera i in.). Omówimy jakość tłumaczeń, przeanalizujemy teksty pod kątem m.in. komunikacji międzykulturowej. Zastanowimy się nad specyfiką starszego i młodszego pokolenia migrantów.