Celem konwersatorium jest pobudzenie kreatywności, wymiana doświadczeń pisarskich i profesjonalne udoskonalenie tekstów, które napiszemy podczas zajęć. Będziemy inspirować się naszą biografią, historiami naszej rodziny i znajomych, baśniami i mitami, literaturą piękną i psychologiczną, baśniami i mitami, literaturą piękną i psychologiczną, snami i marzeniami. Spróbujemy zbliżyć się do źródeł kreatywności w nas i zastanowić się, jak być bliżej nich na co dzień. Potem czeka nas praca nad tekstami, nad ich konstrukcją, narracją, dramaturgią, stylem, gatunkiem. Nauczymy się, w jaki sposób ze wspomnień, przeżyć i refleksji powstaje tekst literacki, krótkie opowiadanie, powieść, czy wiersz. Wspólnie udamy się na poszukiwanie źródeł i strategii pisania.