Opis rozwoju języka polskiego od momentu jego powstania po wiek XX.

Problematyka szczegółowa skupia się wokół historii polskiej pisowni, fonetyki, struktury gramatycznej i leksyki.

Pokazuje także historyczne zróżnicowanie polszczyzny pod względem regionalnym, funkcjonalnym i socjalnym.

Zagadnienia te omawiane są w kontekście systemu prasłowiańskiego jako podstawy rozwojowej polszczyzny.