Wykład poświęcony jest najwybitniejszym przedstawicielom Młodej Polski, reprezentującym najciekawsze środowiska i kręgi literackie. Po wcześniejszym krótkim przeglądzie pokoleń młodopolskich, który ujawnił rolę Zenona Przesmyckiego (Miriama) - do jego "Chimery" wyraźnie nawiązała najmłodsza z trzech generacji - nastąpi omówienie dorobku i inicjatyw Miriama na polu poezji, życia  artystycznego, przekładu, popularyzacji dokonań obcych, edytorstwa. Dalej przedstawieni zostaną jego współpracownicy, zwolennicy i polemiści - ówczesne indywidualności (Antoni Lange, Jan Kasprowicz, Wacław Berent, Maria Komornicka, Bolesław Leśmian, Stanisław Brzozowski...) Problemy naukowe, zagadnienia sztuk pięknych uzupełnią kontekst historycznoliteracki.