Kurs pomaga studentom specjalizacji turystycznej przygotować się do roli pracownika sektora turystyki - pracownika agencji turystycznej, pilota, przewodnika, rezydenta itp.