Kurs dotyczy literatury i kultury antycznego Rzymu.