Retorta historii

J.I. Kraszewski, Dziecię Starego Miasta. Oprac. W. Danek, Wrocław 1988, BN I 71.

T.T. Jeż, Za gwiazdą przewodnią.

Żeromski, Wierna rzekaKlechda domowa. Oprac. Z.J. Adamczyk, Wrocław 1978, BN I 232.

Eliza Orzeszkowa, Gloria victis

 Retorta samotności

Adam Szymański, Szkice. Oprac. B. Burdziej, Kraków 1998

Ignacy Dąbrowski, Śmierć. Studium. Opr. T. Lewandowski, Kraków 2001

Poetki przełomu XIX i XX wieku. Antologia. Oprac. zespół pod red. J. Zacharskiej, Białystok 2000.

 Retorta społeczeństwa

Władysław Reymont, Ziemia obiecana, t. 1-2. Opr. M. Popiel,  Wrocław 1996, BN I 286.

Stanisław Przybyszewski, Dzieci szatana: powieść. Oprac. G. Matuszek, Kraków 1993.