Celem przedmiotu jest:

- wprowadzenie studentów w podstawowe zagadnienia z zakresu autoprezentacji, zarządzania wizerunkiem własnym i firmy, a także wystąpień publicznych,

- rozwój umiejętności interpersonalnych w zakresie autoprezentacji, mowy ciała i technik wywierania wpływu,

- zbudowanie praktycznych umiejętności w zakresie wystąpień publicznych (również przygotowywania prezentacji multimedialnych): planowanie prezentacji, wykorzystanie narzędzi prezentacyjnych, umiejętność dobierania i operowania argumentami, wzbudzanie i utrzymywanie uwagi słuchaczy.