Celem zajęć jest:

- wprowadzenie studentów w podstawowe zagadnienia z zakresu autoprezentacji, zarządzania własnym wizerunkiem i wystąpień publicznych,

- zbudowanie praktycznych umiejętności w zakresie wystąpień publicznych: planowanie wystąpienia, umiejętność dobierania i operowania argumentami, wzbudzanie i utrzymywanie uwagi słuchaczy, wykorzystanie multimedialnych narzędzi prezentacyjnych,

- rozwój umiejętności interpersonalnych w zakresie autoprezentacji, mowy ciała i technik wywierania wpływu.