Kurs języka chorwackiego w formie e-learningowej to forma zajęć, która spróbuje zrekompensować niemożność ich odbycia w formie tradycyjnej. Dotychczas formuła lektoratu języka chorwackiego przewidywała konwersatorium, które spróbujemy przeprowadzić za pomocą tej platformy. Zakładane treści nauczania pozostają bez zmian.