Główne założenia

Podstawowym celem nauczania gramatyki języka bułgarskiego jest całościowe opisanie struktury gramatycznej tegoż języka. W ramach kursu przewiduje się omówienie zagadnień z zakresu zarówno fonetyki i fonologii, jak i częściowo słowotwórstwa języka bułgarskiego. W zamierzeniu prowadzącego celem kursu jest przedstawienie zjawisk charakterystycznych dla bułgarskiego systemu językowego, przy jednoczesnym zaakcentowaniu podobieństw i różnic na tle innych języków słowiańskich (w tym zwłaszcza w stosunku do języka polskiego). Poza wiedzą z zakresu funkcjonowania języka kierunkowego, kurs skierowany jest na wypracowanie u słuchaczy umiejętności posługiwania się aparatem pojęciowym i terminologicznym w zakresie podstawowych pojęć gramatycznych oraz w zakresie językoznawstwa ogólnego.