Dyskurs jako struktura i jako proces (norma i zaburzenia - dyspragmatyzm) - dr hab. Romana Łapa