Kurs ma na celu przygotować odbiorcę do samodzielnego opisu dzieła sztuki.