Administratorzy i prowadzący: prof. UAM dr hab. Mirosław Wobalis, mgr inż. Krzysztof Nawrocki - IFP WFPiK UAM w Poznaniu.