Administratorzy i prowadzący: prof. dr hab. UAM Mirosław Wobalis, mgr inż. Krzysztof Nawrocki - IFP UAM w Poznaniu.