Manager: dr Jan Zgrzywa - Collegium Polonicum w Słubicach