Edukacja Naukowo-Informatyczna 2017, prowadzący - dr hab. Ewa Krawiecka