Lektorat języka polskiego na poziomie podstawowym, przygotowany przez pracowników Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM, adresowany jest dla wszystkich, którzy chcą lepiej mówić i pisać po polsku. Krótka nazwa kursu - JPJO_A1 - to skrót od sformułowania "język polski jako obcy" połączony z symbolem, oznaczającym poziom zaawansowania znajomości języka. Ćwiczenia umieszczone na platformie e-moodle są uzupełnieniem dydaktyki prowadzonej w Studium.