Kurs przeznaczony dla studentów studiów magisterskich (drugiego stopnia).