Kurs przeznaczony dla studentów studiów licencjackich (pierwszego stopnia).