Kurs języka angielskiego z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych zamieszczanych przez studentów.