Administratorzy i prowadzący: dr Mirosław Wobalis, mgr inż. Krzysztof Nawrocki - IFP UAM w Poznaniu.

Help with Search courses

Literatura staropolska i oświecenia z elementami historii kultury i myśli politycznej, I rok 1i 2 semestr, studia magisterskie niestacjonarne - wykład 20 godzin.

Historia literatury polskiej  po roku 1918 z elementami historii kultury i myśli politycznej, III rok 1i 2 semestr, licencjat - studia niestacjonarne - wykład 18 godzin.