Administratorzy i prowadzący: prof. UAM Mirosław Wobalis, mgr inż. Krzysztof Nawrocki - IFP UAM w Poznaniu.

Aide sur Rechercher des cours