Administratorzy i prowadzący: dr Mirosław Wobalis, mgr inż. Krzysztof Nawrocki - IFP UAM w Poznaniu.

Pomoc dla "Search courses"