Manager: mgr Jan Zgrzywa - Collegium Polonicum w Słubicach