Katalog zawiera programy zajęć (sylabusy i materiały dydaktyczne) zmodernizowane w roku 2018 z funduszu PO WER.